Kategoriler
Batıkent Elektrik Ustası

Çakırlar Elektrikçi

Batıkent – Çakırlar Elektrik Ustası sizlere bir telefon yakınlığında.Bizlere

0-5057671174  nolu telefondan haftanın her günü ulaşabilirsiniz.

Elektrik, telefon, diafon, priz internet arızalarına bakılır.

  • Batısitesi Mahallesi elektrikçi
  • Ergazi Mahallesi elektrikçi
  • İlkyerleşim Mahallesi elektrikçi
  • İnönü Mahallesi elektrikçi
  • İvedikorganizesanayi Mahallesi elektrikçi
  • Kardelen Mahallesi elektrikçi
  • Kentkoop Mahallesi elektrikçi
  • Uğur mumcu Mahallesi elektrikçi

Piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatı tahminleme yöntemlerindeki gelişmeler elektrik üreticisi firmalara milyonlarca dolar kar sağlamaktadır. Bu nedenle elektrik yükü ve elektrik fiyatlarında yapılacak iyileştirmeler piyasa katılımcılarının karlarını yükseltir. Türkiye Elektrik Piyasası birbiriyle bağlantılı olan üç piyasadan oluşur: gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve dengeleme güç piyasası. Sırasıyla gün öncesi piyasada ve dengeleme güç piyasasında oluşan piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatı, firmaların güç dağıtım stratejilerinde karar verirken kullanmış oldukları en önemli değerlerdir. Market operatörünün güç transferlerini planlanması ve elektrik üreticisi firmaların en fazla güç satışını, en iyi yatırım stratejisi ile gerçekleştirebilmeleri için yatırım hareketleri bir gün öncesinden tahmin edilmelidir. Rüzgar, yenilenebilir enerji kaynağı olarak piyasa takas fiyatını etkilemektedir. Modelimiz rüzgar enerjisi değerlerini kestirici olarak kullanmakta, çünkü rüzgar günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli olanıdır. Bu tezin amacı, sayısal hava tahminlerini kullanarak rüzgar enerjisinden toplam elektrik üretimini tahmin ederek, geleneksel yöntemlere göre daha iyi fiyat tahminleri elde etmektir. Rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları hava koşullarına bağlı olmaları nedeniyle üretim tahmini yapabilmek diğer enerji kaynaklarından üretilen elektrikle karşılaştırıldığında daha zordur. Daha iyi elektrik üretimi tahmini yapabilmek için daha iyi hava durumu tahmini gerekir. Rüzgar enerjisi üretiminde yapılan tahminlerin yanılma payları, piyasa takas fiyatlarının tahmininden elde edilen değerleri ve piyasa takas fiyatının kendisini daha dengesi hale getirmektedir. Bu tezde, piyasa takas fiyatının, toplam rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin ve toplam elektrik yükünün tahmin edilmesinde, MATLAB programı kullanılarak çeşitli regresyon modelleri geliştirilmis¸ ve karşılaştırılmıştır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin saatlik, piyasa takas fiyatının ve toplam elektrik yükünün ise altışar saatlik üretim ortalamaları tahminleri iyi sonuçlar vermiş olup, bu tahminler market katılımcılarının bir gün sonrası için yapacak oldukları yatırım stratejilerinde kullanılabilir. Ayrıca, toplam elektrik yükünün tahmini sayesinde, elektrik sistem operatörü ve dengeleme güç piyasasının işletim lisansına sahip olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş., planlama programını geliştirebilir ve bir gün öncesinden olası yük dengesizliklerine karşı gerekli önlemleri alabilir.

Kategoriler
Batıkent Elektrik Ustası

Batıkent Elektrik 0505-767 11 74

Yenimahalle Batıkent semtindeki tüm elektrik arızalarına bakıyoruz.Bizlere 0505-7671174  nolu telefonla ulaşabilirsiniz.Konut, iş yeri, site vb mekanlardaki elektrik arızaları bizim ilgi alanımıza girmekte.Uygun servis ücreti ve garantili işçilik.Mobil ekibimiz en geç 6 saat içinde sorunuzu çözmekte.Bizleri hafta içi her gün ve günün her saatinde arayabilirsiniz.Mobil iletişim ve whatsapp hattımız sürekli açık.

Batıkent elekritirik  tesisatçısı aramak zorunda kalmayın.Sigorta, kısa devre, şalter arızası ve bunun yaında küçük ev aletleri arızalarına da bakmaktayız.

Elektrik hakkında genel bilgi.

Güç trafoları elektrik güç sistemlerinin en önemli bileşenlerindendir. Güç trafolarının sağlığı şebeke güvenilirliği ve verimliliği için oldukça hayati bir durumdur. Program dışı meydana gelen elektrik kesintilerinin veya aniden gelişen bir arızanın yol açacağı maddi zararlar genellikle büyük olur. Arıza sadece trafoya hasar vermekle kalmaz, aynı zamanda sanayi ve hizmet kuruluşları, konutlar, hastane ve okul gibi binlerce kurumu etkiler.

Enerji sisteminin ve elektrikle çalışan cihazların zarar görme olasılığı artar. İş ve zaman kaybı ile birlikte maddi zararlar çok büyük rakamlara ulaşabilir. Örneğin 3 fazlı 500MVA lık yükseltici bir trafonun servis harici kalma durumu günlük sadece güç kayıpları açısından 12 milyon liralık bir bedel oluşturur. Bu nedenle, trafo hakkında erken uyarı bilgisi alındıktan sonra yeni programlar hazırlanıp gerekli önlemlerin acilen alınması çok sağlıklı ve ekonomik olacaktır. Trafoların sağlıklı çalışma göstergelerinden en önemli birisi de hiç süphesiz yağ ve gaz analizleridir. Yağlar elektrik mühendisliğinde başta izolasyon ve soğutma temel özelliklerini sağlamak için güç trafolarında yaygın olarak kullanılır. Yağın kalitesinin dielektrik mukavemet, yüzeysel gerilme, asitlik durumu, nem oranı, renk, güç faktörü gibi testlerle periyodik olarak izlenmesi trafonun izlenmesi ile eşdeğer bir öneme sahiptir. Trafo yağının içinde nem değerinin artarak yağın delinme gerilimini azaltması ve buna bağlı olarak izolasyon seviyesini aşağı düşürmesi, yağın içerisinde bulunduğu kabinde serbest halde bulunan oksijenin trafo sargılarında oksitlenme oluşumunu arttırarak trafo yağının kimyasal olarak yaşlanmasını hızlandırması ve yüksek sıcaklıklara bazen de arklara maruz kalan trafo yağının yüksek gerilim altında elektroliz ile sargılardan kopan küçük metal tozlarla birleşip trafo yağının soğutma ve izolasyon özelliklerini zayıflatması bu izlemelerin hayati rolüne örnek olarak gösterilebilir. Elektrik güç trafolarının rutin kontrolleri yapılarak ileride oluşabilecek arıza ve hasarların erken teşhisi için ve oluşmuş arızaların sebebini belirlemede gaz analizleri de çok önemli bulgular verir. Çözünmüş gaz analizi (DGA olarak anılır), azot, oksijen, karbon monoksit, karbon dioksit, hidrojen, metan, etan, etilen ve asetilen gibi yağ içinde belli gazların konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır. Bu gazların konsantrasyonu ve nispi oranları, yağın bir fiziksel ya da kimyasal özelliğindeki değişikliği ile ilişkili olabilir ve transformatör ile belirli işletme sorunlarını teşhis etmek için kullanılabilir. Trafoyu servis dışına çıkarmadan yağ örneğinin alınabilmesi, DGA yöntemini üstün kılar. DGA yöntemi sayesinde arıza ve olayların gelişim süreci kontrollü şekilde izlenebilir.

Kategoriler
Batıkent Elektrik Ustası

Batıkent Uydu Kurulumu

Batıkent Uydu Kurulumu