Kategoriler
Batıkent Elektrikçi

Ostim Elektrikçi

Ostim elektrikçi  0-505-7671174 nolu telefonla bize ulaşabilirsiniz.Hızlı servis ve uygun fiyat garantisi.

Her türlü elektrik arızasına bakılır.Tesisat döşenir.Pano işleriniz yapılır.Elektrik motoru montajı yer değişimi ve bakımı yapılır.

Teknik Bilgiler

Cisimlerin atom yapılarındaki elektronların atomdan atoma hareket etmesiyle meydana gelen enerjiye elektrik enerjisi denilmektedir. Serbest halde bulunan elektronların hareketinden kaynaklanan enerjidir. Genellikle bakır ya da alüminyum iletken sayesinde iletim sağlanan doğru akım ve alternatif akım modellerine sahip enerji çeşididir. Elektrik enerjisi maddeye ait bir özellik olmasıyla beraber gözle görülmeyen fakat etkisini hissedebileceğimiz bir enerjidir. Örneğin; enerji elektrikli sobalardan geçtiğinde ısı enerjisi, elektrikli motorlarından geçtiğinde mekanik enerji, aydınlatma cihazlarından geçtiğinde ise ışık enerjisi meydana getirmektedir. Bundan hareketle oluşan işler, elektrik akımının enerjiye sahip olduğunun göstergesidir. Mekanik ya da kimyasal enerjinin ya da ısı seklindeki enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde üretilen ve tüketicinin kullanımına verilen enerji çeşidine elektrik enerjisi denilmektedir.

 

Ostim elektrikçi ustası  olarak şunu ifade etmek istiyoruz.Elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar ulaştırılmasında üç aşama vardır. Bunlar; üretim, iletim ve dağıtım aşamalarıdır. Elektrik enerjisi günümüzde her yerde kullanılmaktadır. Örneğin; aydınlatmalarda, makinelerin çalıştırılmasında, bilgisayar ve benzeri aygıtlara enerji sağlamak gibi daha birçok alanda kullanılmaktadır. Genel olarak elektrik üretiminde faydalanılan enerji kaynakları; Nükleer enerji, hidro elektrik tesisleri ve fosil yakıt tesisleridir. Nükleer enerji ve fosil yakıt tesisleri, rüzgâr santralleri ve güneş enerjisi panellerine göre çok daha az alan gerektirdiğinden dolayı kullanım açısından daha verimli karşılanmaktadır. Rüzgâr santrallerinin kurulması aşamasında planlanması gereken alanın büyüklüğü nükleer enerji tesislerinin ihtiyaç duyduğu alandan 9-10 kat daha büyüktür. Bu manada, nükleer enerjinin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik en iyi seçeneklerden biri olduğu aşikârdır. 9 Nükleer santraller verim ve işletim maliyetleri açısından tercih edilebilirliğine karşın, çok büyük güvenlik önlemlerinin alınma zorunluluğu ve tehlikeli atıklarının bertaraf edilme sorununun halledilmesi açısında tercih edilmesi çok iyi araştırma sonucunda yapılmalıdır. Elektrik üretiminde kullanılan yaygın iki yöntem şu şekildedir; su enerjisi ve ısı enerjisidir. Su enerjisi ile çalışan hidroelektrik santrallerinin en önemli üstünlüğü yakıta ve soğutma suyuna ihtiyaç duymamalarıdır. Bu yüzden çevre kirliliğine de neden olmamaktadır. Buna rağmen hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesi gücü yağmura ve akarsuların akış hızlarına bağlıdır. Buda yıl içerisinde devamlı farklılıklar göstermektedir. Isı enerjisi santrallerinin ise yer seçimi, tüketim merkezleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir. İletim hatlarının uzun olmasından kaçınılmalıdır.

 

Elektrik enerjisine duyulan ihtiyaçla birlikte elektrik ustasına duyalan ihtiyaçta artmıştır.Ostim elektrikçi esnafı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu yüzden hem çevreye duyarlı hem de ihtiyacı karşılayabilecek yeni enerji kaynakları aranmaktadır. Kömür, petrol, nükleer enerji gibi kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştirilmekte fakat bu yöntemler çok ucuz olmayan yöntemlerdir. Dünyanın en büyük amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek ve daha uygun maliyetlerle bu işi gerçekleştirmektir. Elektrik enerjisini üretmek sadece tek başına yeterli değildir. Üretilen elektrik enerjisinin taşınması ve depolanması da gerekmektedir. Bu yüzden ciddi yatırımlar yapılmalı ve elektrik enerjisi kaynakları verimli kullanılmalıdır. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi için büyük adımlar atılmış olsa da halen en çok elektrik enerjisi üretimimizi termik santrallerden karşılamaktayız. Termik santraller, yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Ülkemizde en çok kömürle çalışan termik santraller kullanılmaktadır. Kömürün buradaki amacı çevrim suyunu ısıtarak kızgın buhar oluşturmaktır. Kazanlarda oluşan kızgın buharın türbinleri döndürmesi ile jeneratörde elektrik enerjisi üretilir. Dünya genelinde kömür rezervlerinin, ihtiyaçların artmasından dolayı 120 yıl içerisinde tükeneceği ön görülmektedir. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin ise kömürden daha az 45 ile 60 yıl arasında tükeneceği ön görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir