Kategoriler
Teknik Bilgiler

Kaçak Akım Rölesi Neden Atar

Çakırlar Elektrik Ustası : 0-505-7671174

Kaçak akım sigortası diye de adlandırılan kaçak akım rölesi tesisatımızı koruyan en önemli  tesisat elemanıdır.Günümüz yapılarında da ruhsat alınabilmesi için sigorta panosu içine konması gerekir.Hatta çoğu işletmelerde de iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan denetimlerde pano içinde kaçak akım rölesi yoksa gerekli uyarılar yapılmaktadır.

Videomuzu izleyin

Kaçak Akım Arızaları

Kaçak Akımın atmaması da bir sorundur.Kaçak akım üzerinde test butonu vardır.Tesisata bağlı ve enerji verdiğimizde  test butonuna bastığınızda kaçak akımın atması gerekir.

  • Kaçak akım rölesi tutmuyor ise yapılacak işlemler şunlardır.
  • Tesisattaki tüm prizlerlerde ki fişler çıkarılıp aydınlatma lambaları varsa kapatılır.
  • Tesisata tekrar enerji verilir.Kaçak akım rölesi hala atıyorsa 2 ihtimal vardır.

a)Kaçak Akım Rölesi Bozuktur
b)Tesisat Sorunludur

  • Kaçak akım atmıyorsa lambalar yakılır ve fişler tek tek takılır
  • Hangi cihazda kaçak akım atıyor ise o cihaz sorunludur.Sevisinin çağrılıp kontrol ettirmek gerekir.

Tesisatla ilgili olan sorunlar da ise genellikle toprak nötr arası şase durumu vardır.Burada izlenecek olan yol şudur.Saatteki ana toprak ucuna bağlı tüm kabloları ayırmak ve teker teker ana hatta değdirmek sureti ile olacaktır.Hangisinde kaçak akım atıyorsa onun bağlı olduğu buvata  giden kablo kontrol edilmelidir.

Kaçak akımlar tek faz kaçak akım rölesi ve 3 faz kaçak akım rölesi olmak üzere 2 ye ayrılır.

Tek faz kaçak akım rölesinde 2 giriş ve 2 çıkış vardır

Bunlardan biri nötür, diğeri ise fazdır.

3 fazlı kaçak akım rölesinde ise 4 giriş 4 çıkış vardır.Bunlardan 3 ü faz 1 i nötürdür.R-S-T faz girişlerinin yeri farketmez.Dikkat etmemiz gereken tek şey nötr ucunu doğru bağlamaktır.

Kaçak Akım Rölesi ve Çeşitleri

Tek Faz ve 3 Faz olmak üzere 2 çeşit kaçak akım röleleri mevcuttur

Çalışma mantığına bakıldığında faz ile nötr arasında giren çıkan akım farkına bakıp kaybolan akım gördüğünde kaçak olduğunu anlayıp devrenin elektriğini kesme mantığı ile çalışır.Piyasada 30 mili Amper ve 300 mili Amper  gibi farklı akım tolerans değerlerine sahip ürünler vardır.30mA insan yaşamı için eşik değer kabul edilir.Daha üstünde bir akım kaçağı olduğunda insan canı tehlikeye girebilir.Bu nedenle can koruma olarak da adlandırılan 30mA olarak adlandırılan kaçak akımlar genellikle evlerde kullanılır. 300 mili Amper kaçak akım rölesi ise genellikle sanayi tipi makinaların kullanıldığı işletmelerde kullanılır.

Kaçak Akım Sürekli Neden Atar

Kaçak akım toprak hattı direncinin yüksek olmasından kaynaklanan bir sorundur.  Ya da toprak hattına bağlı olan kablonun başka bir hatta temas etmesi sonucu akım elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz ve bunun sonucundan elektrik hattın da bir kaçak meydana gelmektedir. Bu durumlarda bu tarz kaçaklar çok büyük derecek zararlar verebilecek hal almaktadır. Bu hasar bir insana temas ettiğinde geri dönüş olmayacak sonuçlar doğurmaktadır.

Kaçak Akım Rölesi

Bu röle elektrik tesisatında ya da akım geçen herhangi bir tesisatta ki kaçak akımın herhangi bir sorundan veya bozulmadan geçen akımın toprak hattı ile boşaltılmadığı durumlar da akıma giden ana bağlantıyı keserek yaşanacak olan olası zararları ve felaketleri önlemeye yardımcı olan bir sigorta koruma tipi bir röle rolü sergilemektedir.

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışmaktadır?

Rölenin çalışma sistemi şu şekilde yol almaktadır; Nötr ve Faz etkileşiminin aralarında ki farkı hesaplayarak ölçüm transformaturü yardımıyla faz hattından geçen elektrik ya da akımın miktarı nötr hattından geçen akım miktarı arasında ki farkı hesaplamaktadır. Bu faz ve nötr hatlarının arasındaki fark rölenin daha önceden belirlenmiş olan koruma amper denilen değerin altında bir hal alırsa röle içinde sahip olduğu sistemle röleye gelen elektrik sigortasını arttırarak elektriği keser ve alınacak zararlardan kendini korumaya alır.

30mA: Tesisattaki kaçak eğer 30mA nın üzerinde ise bu akıma değen ya da temas eden bir kişi ciddi zararlar alabilir ve sakat kalabilmektedir. Ayrıca temas ettikten sonra akımdan hemen kendini kurtaramayan birey uzun süre aynı akıma maruz kalırsa sonucu ölümle sonuçlanmaktadır. Bunun üzerine çok dikkat edilmelidir.

300mA: 30mA üstünü yukarıda açıkladıktan sonra kafanız da şöyle bir soru oluşabilir. Neden biri insan 300mA lık bir akıma ihtiyaç duysun. Bu yükseklikte ki akımlar genellikle oluşabilecek zararları engellemektedir. Kullanım alanları ise hastaneler, okullar, büyük şirketler ve binalardır. Özelikle elektrik kaçağından çıkan yangıların önüne geçilmesinde kullanılan bir röle dir.

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Bağlanır?

3 Faz  Bağlantısı

Tesisatınızın elektrik kaynağı trifaz ise buna en uygun olarak kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Lakin asansör veya bir dükkan gibi bir elektrik tesisatına çekilecekse röle trifaza bağlı olarak takılır. Bu röle de 4 giriş 4 çıkış olup toplamda 8 tane bağlantı noktası vardır. Röle de N ile ifade edilen yerler nötr giriş çıkışlarıdır. 1,3,5 ile gösterilen yerler ana elektrik şebekesinin bağlandığı noktalardır. 2,4,6 noktaları ise tesisata bağlanan çıkış noktalarıdır.

Tek Faz  Bağlantısı

Tesisatınızın elektrik kaynağı monofaze ise kullanılması en uygun kaçak akım rölesi monofaz kullanılmaktadır. Bu röle de 4 bağlantı noktası vardır. 2’si giriş diğer 2’si çıkış bağlantılarıdır.